NL -- FR -- DE -- EN  
Registreren


Wat is Isil?
Wie kan aanvragen?
Waarom aanvragen?
Hoe aanvragen?
Welke info?
Hoe gegevens wijzigen?
Reeds een ISIL-code?

:: Login ::
Login :
Paswoord :
 
:: Isil-register ::
ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations), ISO/DIS 15511, kent een unieke identificatie toe aan elke bibliotheek of aanverwante organisatie in de wereld. De Deense Nationale Bibliotheek beheert de registratie en delegeert dit op zijn beurt aan de nationale bibliotheken, die instaan voor het toekennen van de codes in hun land. Voor België werd deze bevoegdheid toegekend aan de Koninklijke Bibliotheek. De registratie van archiefdiensten werd door de Koninklijke Bibliotheek gedelegeerd aan het Rijksarchief.

ISIL voorziet een unieke identificatie van bibliotheken. Door de toevoeging van de ‘related organizations’ kunnen echter ook aanverwante organisaties gebruik maken van deze unieke identificatie. Aangezien voor de identificatie van archiefdiensten geen (internationale) norm bestaat en gezien de verwantschap van bibliotheken en archiefdiensten, wordt binnen de archiefwereld geopteerd om ISIL ook voor archiefdiensten te gebruiken. Voor wat betreft de beschrijving van de archiefdiensten bestaat wel een normering namelijk: ISDIAH, International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (uitgevaardigd door ICA).

ISIL kan gebruikt worden in combinatie met ISDIAH voor de identificatie en beschrijving van archiefdiensten en kan eveneens geďntegreerd worden in EAD-beschrijvingen (inventarissen) als unieke identificatie van de archiefbewaarplaats.

Klik hier om u bij ons te registreren
Copyright © - 2024 http://arch.arch.be